ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่ : 26 ม.ค. 2566 โดย : นายมนตรี ก้างออนตา

โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา  ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2566  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  30  เมษายน 2566  

เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 - ปีที่ 6  

1  โรงเรียน  4  หลักสูตร  ( เน้นภาษาจีน )

หลักสูตรภาษาจีน HSK 1-6

มีทุนเรียนต่อที่ประเทศจีน และไต้หวัน

เป็นโรงเรียนอยู่ประจำ

สามารถสมัตรได้ด้วยตนเองที่โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  โทร.0622425466

หรือที่ www.wmw.ac.th