ผลงานและความสำเร็จ รางวัลที่นักเรียนได้รับ

สามเณรจิรชัย แซ่ว่าง ได้รับรางวัลเหรียญทอง

เผยแพร่ : 22 ก.พ. 2022 โดย : นายมนตรี ก้างออนตา

รางวัลเหรียญทอง การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นตรี กิจกรรมทงานทักษะวิชาการวันสามเณรเชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ณ พุทธมณฑลเชียงราย