ผลงานและความสำเร็จ รางวัลที่นักเรียนได้รับ

สามเณรณัฐวุฒิ คำแก่น ได้รับรางวัลเหรียญทอง

เผยแพร่ : 22 ก.พ. 2022 โดย : นายมนตรี ก้างออนตา

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ระดับ ม.ต้น  กิจกรรมงานทักษะวิชาการ วันสามเณรเชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ณ พุทธมณฑลเชียงราย