ผลงานและความสำเร็จ รางวัลที่นักเรียนได้รับ

สามเณรศุภชัย พิสิฐพัฒนพงศ์ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ระดับเขตการศึกษา เขต 13

เผยแพร่ : 3 มี.ค. 2022 โดย : นายมนตรี ก้างออนตา